Ergis

Podstawowe wskaźniki finansowe

ERGIS S.A.

  3Q 2017 2016 2015 2014  2013 2012 2011 2010
Rentowność netto 12,3% 4,6% -4,4% 3,7% 2,0% 2,5% -6,4% 3,40%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 1,53 1,30 1,11 1,21 1,19 0,87 1,06 1,17
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,46 0,44 0,49 0,47 0,50 0,53 0,53 0,52
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 11,2% 6,1% -5,3%  4,0% 2,2% 2,6% -6,8% 3,70%
Skorygowany* wskaźnik ROA 11,1% 6,0% -5,3% 3,9% 2,4% 1,3% -5,1% 3,0%

 

GRUPA ERGIS

  3Q 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Rentowność netto 3,6% 3,4% -2,4%  2,9% 1,7% 1,2% -4,4% 1,7%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 1,38 1,20 1,08 1,11 1,12 0,93 1,08 1,20
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,55 0,53 0,59 0,56 0,59 0,62 0,62 0,58
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 4,2% 5,3% -3,5% 3,9% 2,4% 1,6% -6,0% 2,3%
Skorygowany* wskaźnik ROA 4,1% 5,4% -3,5% 3,9% 2,6% 0,5% -4,4% 1,8%

* wskaźnik skorygowany o niezrealizowane różnice kursowe

Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF

3,5%