Ergis

Podstawowe wskaźniki finansowe

ERGIS S.A.

  1Q 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Rentowność netto 4,5% 3,3% 2,3% 7,5% 4,4% -4,4% 3,7%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 2,54 1,99 1,46 1,75 1,27 1,11 1,21
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,36 0,39 0,42 0,43 0,42 0,49 0,47
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 1,7% 4,7% 3,1% 10,1% 6,2% -5,3%  4,0%
Skorygowany* wskaźnik ROA 1,6% 4,6% 2,8% 9,9% 6,1% -5,3% 3,9%

 

GRUPA ERGIS

  1Q 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Rentowność netto 3,1% 1,5% 1,5% 2,8% 3,4% -2,4%  2,9%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 1,46 1,24 1,14 1,46 1,18 1,08 1,11
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,51 0,54 0,58 0,56 0,53 0,59 0,56
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 1,4% 2,4% 2,3% 4,4% 5,6% -3,5% 3,9%
Skorygowany* wskaźnik ROA 1,2% 2,3% 2,1% 4,3% 5,7% -3,5% 3,9%

* wskaźnik skorygowany o niezrealizowane różnice kursowe

Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF

3,5%
.