Ergis

Podstawowe wskaźniki finansowe

ERGIS S.A.

  2018 2017 2016 2015 2014  2013 2012 2011
Rentowność netto 2,3% 7,5% 4,4% -4,4% 3,7% 2,0% 2,5% -6,4%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 1,46 1,75 1,27 1,11 1,21 1,19 0,87 1,06
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,42 0,43 0,42 0,49 0,47 0,50 0,53 0,53
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 3,1% 10,1% 6,2% -5,3%  4,0% 2,2% 2,6% -6,8%
Skorygowany* wskaźnik ROA 2,8% 9,9% 6,1% -5,3% 3,9% 2,4% 1,3% -5,1%

 

GRUPA ERGIS

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Rentowność netto 1,5% 2,8% 3,4% -2,4%  2,9% 1,7% 1,2% -4,4%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 1,14 1,46 1,18 1,08 1,11 1,12 0,93 1,08
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,58 0,56 0,53 0,59 0,56 0,59 0,62 0,62
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 2,3% 4,4% 5,6% -3,5% 3,9% 2,4% 1,6% -6,0%
Skorygowany* wskaźnik ROA 2,1% 4,3% 5,7% -3,5% 3,9% 2,6% 0,5% -4,4%

* wskaźnik skorygowany o niezrealizowane różnice kursowe

Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF

3,5%
.