Ergis

Podstawowe wskaźniki finansowe

ERGIS S.A.

  1H 2019 2018 2017 2016 2015 2014  2013 2012
Rentowność netto 3,4% 2,3% 7,5% 4,4% -4,4% 3,7% 2,0% 2,5%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 1,59 1,46 1,75 1,27 1,11 1,21 1,19 0,87
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,42 0,42 0,43 0,42 0,49 0,47 0,50 0,53
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 2,5% 3,1% 10,1% 6,2% -5,3%  4,0% 2,2% 2,6%
Skorygowany* wskaźnik ROA 2,5% 2,8% 9,9% 6,1% -5,3% 3,9% 2,4% 1,3%

 

GRUPA ERGIS

  1H 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Rentowność netto 2,0% 1,5% 2,8% 3,4% -2,4%  2,9% 1,7% 1,2%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 1,14 1,14 1,46 1,18 1,08 1,11 1,12 0,93
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,58 0,58 0,56 0,53 0,59 0,56 0,59 0,62
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 1,6% 2,3% 4,4% 5,6% -3,5% 3,9% 2,4% 1,6%
Skorygowany* wskaźnik ROA 1,6% 2,1% 4,3% 5,7% -3,5% 3,9% 2,6% 0,5%

* wskaźnik skorygowany o niezrealizowane różnice kursowe

Kliknij tutaj, by pobrać plik PDF

3,5%
.