Ergis

Akcjonariusze

Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

15 207 718

15 207 718

39,921%

40,243%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

7 617 994

7 617 994

19,998%

20,159%

Otwarty Fundusz Emerytalny PKO  3 936 263 3 936 263 10,333% 10,416%
Marek Górski 2 498 440 2 498 440 6,559% 6,611%
Posiadane akcje własne Ergis 304 656 304 656 0,800% 0,00%
Pozostałe 8 529 526 8 529 526 22,390% 22,571%
RAZEM

38 094 597

38 094 597

100,00%

100,00%

Stan na dzień 22.05.2019

.