Ergis

Akcjonariusze

Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

32 462 652

32 462 652

85,903%

85,903%

Marek Górski 2 498 440 2 498 440 6,611% 6,611%
Pozostałe 2 828 849 2 828 849 7,486% 7,486%
RAZEM

37 789 941

37 789 941

100,00%

100,00%

Stan na dzień 27.11.2019

.