Ergis

Akcjonariusze

Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

15 207 718

15 207 718

38,56%

39,58%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

7 862 000

7 862 000

19,94%

20,46%

Otwarty Fundusz Emerytalny PKO  3 904 917  3 904 917  9,90% 10,16%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2 070 155 2 070 155 5,25% 5,39%
Posiadane akcje własne Ergis 1 009 664 1 009 664 2,56% 0,00%
Pozostałe 9 381 535 9 381 535  23,79% 24,41%
RAZEM

39 435 989

39 435 989

100,00%

100,00%

Stan na dzień 17.05.2017