Ergis

Akcjonariusze

Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

15 207 718

15 207 718

38,56%

39,60%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

7 800 000

7 800 000

19,78%

20,31%

Otwarty Fundusz Emerytalny PKO  3 904 917  3 904 917  9,90% 10,17%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2 070 155 2 070 155 5,25% 5,39%
Posiadane akcje własne Ergis 1 031 260 1 031 260 2,62% 0,00%
Pozostałe 9 421 939 9 421 939  23,89% 24,53%
RAZEM

39 435 989

39 435 989

100,00%

100,00%

Stan na dzień 30.06.2017