Ergis

Akcjonariusze

Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

15 207 718

15 207 718

39,591%

39,921%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

7 680 000

7 680 000

19,994%

20,160%

Otwarty Fundusz Emerytalny PKO  3 936 679 3 936 679 10,249% 10,334%
Posiadane akcje własne Ergis 317 528 317 528 0,827% 0,00%
Pozostałe 11 270 200 11 270 200 29,340% 29,585%
RAZEM

38 412 125

38 412 125

100,00%

100,00%

Stan na dzień 18.06.2018

.