Ergis

Akcjonariusze

Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

15 207 718

15 207 718

39,59%

39,85%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

7 797 970

7 797 970

20,30%

20,44%

Otwarty Fundusz Emerytalny PKO  3 936 263 3 936 263 10,25% 10,32%
Posiadane akcje własne Ergis 253 441 253 441 0,66% 0,00%
Pozostałe 11 216 733 11 216 733 29,20% 29,39%
RAZEM

38 412 125

38 412 125

100,00%

100,00%

Stan na dzień 15.02.2018