Ergis

Akcjonariusze

Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

15 207 718

15 207 718

40,243%

40,243%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU

7 579 298

7 579 298

20,056%

20,056%

Otwarty Fundusz Emerytalny PKO  3 936 679 3 936 679 10,417% 10,417%
Marek Górski 2 498 440 2 498 440 6,611% 6,611%
Pozostałe 8 567 806 8 567 806 22,672% 22,672%
RAZEM

37 789 941

37 789 941

100,00%

100,00%

Stan na dzień 06.09.2019

.