Ergis

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 24 czerwca 2019r.

Podjęte uchwały wraz z wynikami głosowań

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 24 czerwca 2019r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 czerwca 2019 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Formularz wraz z instrukcją do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Formularz do zgłaszenia spraw

Informacja ogólnej liczbie akcji i głosów

Informacja o transmisji z obrad

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związki ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ergis S.A.

Opinia w sprawie wypłaty dywidendy dnia i terminu dywidendy

Samoocena pracy Rady Nadzorczej Ergis S.A. w roku obrotowym 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok

Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2018, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Ocena wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego

Ocena racjonalności polityki sponsoringowej, charytatywnej i innych

 

2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 12 czerwca 2018r.

Podjęte uchwały wraz z wynikami głosowań

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 12 czerwca 2018 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 12 czerwca 2018r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 czerwca 2018 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Formularz wraz z instrukcją do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Formularz do zgłaszenia spraw

Informacja ogólnej liczbie akcji i głosów

Informacja o transmisji z obrad

Opinia w sprawie wypłaty dywidendy dnia i terminu dywidendy

Samoocena pracy Rady Nadzorczej Ergis S.A. w roku obrotowym 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok

Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2017, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Ocena wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego

Ocena racjonalności polityki sponsoringowej, charytatywnej i innych

 

2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27 czerwca 2017r.

Wyniki głosowań

Podjęte uchwały

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27 czerwca 2017r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2017 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Formularz wraz z instrukcją do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Formularz do zgłaszenia spraw

Informacja ogólnej liczbie akcji i głosów

Informacja o transmisji z obrad

Opinia w sprawie wypłaty dywidendy dnia i terminu dywidendy

Samoocena pracy Rady Nadzorczej Ergis S.A. w roku obrotowym 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok

Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2016, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Ocena wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego

Ocena racjonalności polityki sponsoringowej, charytatywnej i innych

 

2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 23 czerwca 2016r.

Wyniki głosowań

Podjęte uchwały

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 23 czerwca 2016 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 23 czerwca 2016r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Samoocena pracy Rady Nadzorczej Ergis S.A. w roku obrotowym 2015

Informacja ogólnej liczbie akcji i głosów

Informacja o transmisji z obrad

Formularz wraz z instrukcją do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Formularz do zgłaszenia spraw

Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2015, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Opinia w sprawie wypłaty dywidendy dnia i terminu dywidendy

Ocena wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego

Ocena racjonalności polityki sponsoringowej, charytatywnej i innych

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 lutego 2016 r.

Podjęte uchwały

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ERGIS S.A. w dniu 22 luty 2016 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 lutego 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 22 lutego 2016 r.

Projekty uchwał z  uzasadnieniem

Informacja ogólnej  liczbie akcji i głosów

Informacja o transmisji z obrad

Formularz wraz z instrukcją do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Formularz do zgłaszenia spraw

 

2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 czerwca 2015 r.

Wyniki głosowań

Podjęte uchwały

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 9 czerwca 2015 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 czerwca 2015 r.


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A.

Formularz wraz z instrukcją do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Formularz dla Akcjonariusza do zgłaszania żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. określonych spraw i projektów uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji w ERGIS S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz rodzaju akcji

Uchwała Nr 207 Rady Nadzorczej ERGIS S.A.

Uchwała Nr 209 Rady Nadzorczej ERGIS S.A.

 

2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 5 czerwca 2014

Wyniki głosowań

Podjęte uchwały

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS-EUROFILMS S.A. w dniu 5 czerwca 2014 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 5 czerwca 2014

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Formularz wraz z instrukcją do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Formularz dla Akcjonariusza do zgłaszania żądania umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ERGIS - EUROFILMS S.A. określonych spraw i projektów uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia oraz rodzaju akcji

Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki Ergis-Eurofilms S.A.

Uchwała RN Nr 180

Uchwała RN Nr 182

Uchwała RN Nr 184

 

Kandydaci do Rady Nadzorczej


 

2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 18 czerwca 2013

Wyniki głosowań

Podjęte uchwały

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS-EUROFILMS S.A. w dniu 18 czerwca 2013 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 18 czerwca 2013

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Formularz wraz z instrukcją do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Formularz dla Akcjonariusza do zgłaszania żądania umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ERGIS - EUROFILMS S.A. określonych spraw i projektów uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia oraz rodzaju akcji

Uchwała RN Nr 158

Uchwała RN Nr 160

 

2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 31 lipca 2012

Wyniki głosowań

Podjęte uchwały

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS-EUROFILMS S.A. w dniu 31 lipca 2012 roku.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 31 lipca 2012

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Formularz wraz z instrukcją do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Formularz - zgłoszenie spraw i projektów uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji

Uchwała RN Nr 136

Uchwała RN Nr 142

 

 

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku na godz. 10.00.

 

2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 20 czerwca 2011

Wyniki głosowań

Uchwały podjęte

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 20 czerwca 2011

Kandydaci do Rady Nadzorczej Nowej Kadencji

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji

Formularz- zgłoszenie spraw i projektów uchwał

Formularz wraz z instrukcją do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Projekty uchwał

Uchwała RN Nr 113

Uchwała RN Nr 119

Uchwała RN Nr 120

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 21 lutego 2011

Uchwaly podjete na NWZA w dniu 21 lutego 2011 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spólce i liczbie głosów z tych akcji

Formularz - zgłoszenie spraw i projektów uchwał

Formularz wraz z instrukcją do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Projekty uchwał

 

2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 9 czerwca 2010

Wyniki głosowań

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA

 

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Regulamin WZA

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji

Formularz wraz z instrukcją do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Formularz - zgłoszenie spraw i projektów uchwał

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

Załącznik do projektów uchwał

Uchwały Rady Nadzorczej

 

2009

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 28 października 2009 roku

Regulamin NWZA

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 28.10.2009

Opinia Zarządu wyłączająca prawa poboru

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA

Pytania zadane podczas NWZA wraz z odpowiedziami

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12.05.2009

Uchwały podjęte na WZA w dniu 12.05.2009

 

2008

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 25.11.2008 (02.12.2008)

Uchwały podjęte na NWZA z dnia 02.12.2008

Zmiany w Statucie Spółki

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 24.06.2008

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 24.06.2008

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. w dniu 24.06.2008

 

2007

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 24.07.2007

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 24.07.2007

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofilms Spółka Akcyjna z dnia 31.05.2007

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 31.05.2007 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 06.03.2007

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 06.03.2007

Statut Spółki uchwalony na NWZA w dniu 06.03.2007

 

2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofilms Spółka Akcyjna z dnia 07.11.2006

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 7.11.2006

.