Ergis

Działalność Rady Nadzorczej i jej komitetów

2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok

Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2018, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Samoocena pracy Rady Nadzorczej Ergis S.A. w roku obrotowym 2018

Opinia w sprawie wypłaty dywidendy dnia i terminu dywidendy

Ocena wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego

Ocena racjonalności polityki sponsoringowej, charytatywnej i innych

 

2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok

Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2017, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Samoocena pracy Rady Nadzorczej Ergis S.A. w roku obrotowym 2017

Opinia w sprawie wypłaty dywidendy dnia i terminu dywidendy

Ocena wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego

Ocena racjonalności polityki sponsoringowej, charytatywnej i innych

 

2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok

Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2016, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Samoocena pracy Rady Nadzorczej Ergis S.A. w roku obrotowym 2016

Opinia w sprawie wypłaty dywidendy dnia i terminu dywidendy

Ocena wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego

Ocena racjonalności polityki sponsoringowej, charytatywnej i innych

 

2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok

Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2015, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Samoocena pracy Rady Nadzorczej Ergis S.A. w roku obrotowym 2015

Opinia w sprawie wypłaty dywidendy dnia i terminu dywidendy

Ocena wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego

Ocena racjonalności polityki sponsoringowej, charytatywnej i innych

 

2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok

Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2014, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki

 

2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok

Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2013, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki

 

2013

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. w roku obrotowym 2012 oraz oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Ergis-Eurofilms S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2012

Zwięzła ocena sytuacji Spółki Ergis-Eurofilms S.A. w roku obrotowym 2012, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

 

2012

Uchwała RN Nr 136 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2011 oraz oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2011 wraz z załącznikami

Załącznik nr 1: Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku 2011

Załącznik nr 2: Raport z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. w roku 2011

Uchwała RN Nr 142 - Zwięzła ocena sytuacji Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2011, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

 

2011

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów

Zwięzła ocena sytuacji spółki Ergis-Eurofilms S.A. w roku obrotowym 2010 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej isystemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Ocena pracy Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. w roku obrotowym 2010

.