Ergis

Pytania i odpowiedzi

Chcąc zapewnić naszym akcjonariuszom oraz potencjalnym inwestorom jak najlepszy dostęp do informacji o spółce, zapraszamy do zadawania pytań za pośrednictwem adresu m.kot@ergis.eu. Najciekawsze pytania, wraz z odpowiedziami, zostaną opublikowane na stronie internetowej relacji inwestorskich.

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI

 

Publikacja rocznych prognoz – dlaczego spółka tego nie robi?

 

            Odp. Świadomie zdecydowaliśmy się na niepublikowanie prognoz jako zasady naszego funkcjonowania na rynku. Nie chcemy należeć do grona spółek, które ogłaszają prognozy oszałamiających przychodów, by przed nadejściem publikacji raportu kwartalnego ogłaszać ich obniżenie. W otoczeniu rynkowym mamy tak wiele zmiennych niezależnych od Spółki (co pokazał ten rok) – kurs EUR, reakcja rynku na kryzys itd. - że margines błędu wydaje się zbyt duży. Nie chcemy wprowadzać akcjonariuszy w błąd. Mam nadzieję, że rynek dostrzeże naszą chęć gry fair – nie ogłaszamy emisji przed skonkretyzowaniem planów akwizyjnych/inwestycyjnych (trzecia linia do produkcji folii stretch PE, akwizycje niemieckie), nie ogłaszamy prognoz. Po prostu pracujemy na wynik i jestem pewny, że rynek tę dojrzałość doceni. 

 

 

Jak wpływają ceny ropy na rentowność EBIT w średnim i długim terminie? Czy spółka może przenosić na klientów zwyżkujące ceny surowca czy konkurencja w zasadzie to uniemożliwia. Czy Grupa ERGIS może taniej kupować surowce (o ile?) wykorzystując skalę włączonych firm niemieckich?  

 

Odp. Nieudowodniona jest korelacja cen ropy i tworzyw, w niektórych sektorach, w których działa Spółka, takie przenoszenie jest możliwe, w innych niestety nie. Grupa ERGIS oczywiście korzysta z faktu, że dzięki akwizycji spółek niemieckich posiada lepszą pozycję negocjacyjna przy zakupie surowców.

 

Jak wpływa ma kurs Euro na EBIT - z jednej strony ceny importowanych surowców są powiązane z kursem walutowym, z drugiej strony Spółka eksportuje swoje produkty. Do tego dochodzi jeszcze wymiana handlowa z Niemcami. Jakie znaczenie per saldo ma obecnie kurs dla rentowności EBIT?

 

Odp. Obecnie rezultat jest pozytywny. Spółka przynosi znacznie większe zyski operacyjne - przy spadającej złotówce pojawiają się dodatnie różnice kursowe.

.