Ergis

Oferta publiczna akcji

Oferta publiczna akcji przeprowadzona w terminie od 31 maja do 2 czerwca 2006, na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 12 maja 2006 r. obejmowała łącznie 8.053.306 akcji o łącznej wartości nominalnej 4.831.983,60 zł, w tym:

-         4.026.653 akcje zwykle na okaziciela serii D oferowane przez Zarząd Emitenta do nabycia w ramach publicznej subskrypcji,

-         4.026.653 akcje starej emisji oferowane do sprzedaży przez Wprowadzających (Akcje Sprzedawane), w tym:

-         1.358.164 akcje zwykłe na okaziciela serii B1 i 853.470 akcji zwykłych na okaziciela serii C oferowanych przez Finergis Investments Ltd (łącznie 2.211.634 akcje);

-         1.815.019 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, oferowanych przez ERGIS S.A.

 

W dniu 6 czerwca 2006 roku dokonano przydziału 8.053.306 akcji objętych ofertą, w tym przydzielono;

-         6.500.000 akcji w Transzy Instytucjonalnej

-         1.553.306 akcji w Transzy Indywidualnej

 

Stopa redukcji w Transzy Indywidualnej wyniosła 80,68%

 

Cena sprzedaży Akcji Serii B1 i C oraz cena emisyjna Akcji Serii D była jednakowa i wynosiła w obydwu transzach 4 złote.

 

.