Ergis

Kandydaci do Rady Nadzorczej

01-kandydat M. KG Kandydat do Rady Nadzorczej - Marek Górski (1966).

Absolwent Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Po odbyciu staży zawodowych w RFN oraz
w Szwajcarii rozpoczął pracę w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych jako wicedyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą, a następnie jako Dyrektor Centrum Informacji MPW. Był Prezesem Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, odpowiedzialnej za wspieranie zagranicznych inwestycji w Polsce oraz promocję Polski w świecie. Zasiadał w zarządach trzech firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi: Polskiego Towarzystwa Prywatyzacyjnego - Kleinwort Benson, BRE Private Equity oraz Everest Capital Polska. Od 2001 roku Marek Górski jest prezesem oraz głównym udziałowcem Polskiego Towarzystwa Prywatyzacyjnego Sp. z o.o., firmy zajmującej się doradztwem inwestycyjnym oraz inwestowaniem w polskie podmioty gospodarcze. Przez ostatnie 10 lat zasiadał w radach nadzorczych kilkunastu spółek z różnych sektorów gospodarki.

Uzasadnienie kandydatury

 

 

JKorpala.JPG

Kandydat do Rady Nadzorczej — Jacek Korpała (1962).

Ukończył SGPiS w Warszawie (obecnie SGH). W latach 1990 - 1992 pracowal w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (obecnie Ministerstwo Skarbu Państwa), m.in. jako Dyrektor Departamentu Prywatyzacji Kapitałowej.

Uczestniczył w pracach nad pierwszymi prywatyzacjami w Polsce drogą ofert publicznych oraz poprzez sprzedaż pakietów akcji inwestorom branżowym jak również nad przygotowaniem strategii prywatyzacji szeregu sektorów gospodarki. W latach 1992 - 1998 pracował w warszawskim oddziale Arthur Andersen,
w tym czasie jednej z największych firm doradczych w Polsce i na świecie, m.in. jako dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego (corporate finance), a od 1996 partner. Od kwietnia 1998 roku w DBG Eastern Europe. Początkowo dyrektor zarządzający odpowiedzialny za projekty w Polsce, od 1999 roku również partner
w firmie zarządzającej funduszami DBG. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Uzasadnienie kandydatury

 

 

Mazgaj.jpg

 Kandydat do Rady Nadzorczej - Stanisław Mazgaj (1960).

Absolwent Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze. W 1987 ukonczył studia podyplomowe, ekonomika przedsiebiorstw. W latach 1984-1987 był Wiceprezesem Zarządu Spółdzielczego Gospodarstwa Ogrodniczego Witowice Dolne. Od 1987 do 1990 kontrakt w Czechach CHZ Centrozap - Piecoexport praca
w charakterze handlowca i tłumacza.Od 1990 do chwili obecnej S. Mazgaj, J. Marek to udziałowcy "Rarytas" s.c. - handel detaliczny. Od roku 1992 do chwili obecnej jest udziałowcem Spółki Jawnej-Biuro Handlowe "POLSSAJ" - handel zagraniczny. Od 1996 do 04.2007 udziałowiec  i Przewodniczący Rady Nadzorczej  BAAD Sp. z o.o. W latach 1998-2001 Przewodniczący Rady Nadzorczej STIL S.A. - leasing. Od roku 2004 jest Udziałowcem i Członkiem Rady Nadzorczej MASSPOL Sp. z o.o. - produkcja i sprzedaż wody mineralnej.
Od 2005 jest Członkiem Rady Nadzorczej POLSSAJ UKRAINA Sp. z o.o.

                             

Uzasadnienie kandydatury

 

 

dabrowski.jpgKandydat do Rady Nadzorczej - Zenon Dąbrowski (1970).

Ukończył studia o kierunku menadżerskim na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Ponadto uzyskał tytuł biegłego rewidenta (nr dyplomu 9800).


W roku 1993 był pracownikiem PEKAO S.A. w Departamencie Skarbca Centralnego. W latach 1993-1998
w Arthur Andersen przechodził kolejne szczeble kariery w Dziale Audytu i Dziale  Doradztwa  Inwestycyjnego, skończywszy na stanowsiku  menedżera. W roku 1999 pracował jako Menedżer ds. Planowania Strategicznego w Pronet Communications. Od 1999 w Arx Equity Partners Sp. z o.o. (wcześniej prowadząca działalność jako DBG Eastern Europe (Polska) Sp. z o.o.), jako Dyrektor Inwestycyjny.

W chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu (od 2007 r.) w Arx Equity Partners Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej
w Komex Sp. z o.o. (od 2006 roku). W okresie ostatnich 5 lat Zenon Dąbrowski był członkiem organów w następujących spółkach:
•    PWN Inwestycje Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej, od 2002 r. do 2003 r.
•    Cenega Poland Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej, od 2001 r. do 2004 r.
•    ERGIS S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od 2003 r. do 2004 r.
•    Eurofilms S.A. (po połączeniu Ergis-Eurofilms S.A.) - Członek Rady Nadzorczej, od 2006 r. do 2007 r.

Uzasadnienie kandydatury

 

 

 

OGrelowski

Kandydat do Rady Nadzorczej — Maciej Olaf Grelowski (1950). 

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1975-1989 był pracownikiem Działu Handlowego Hoteli Bristol, Europejski, Viktoria. Od 1990 do 1996 - Dyrektor Hotelu Viktoria Inter-Continental
w Warszawie. W latach 1993-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Orbis S.A. Lider restrukturyzacji organizacyjnej, majatkowej, kadrowej oraz prywatyzacji Orbis S.A. W latach 2005-2006 Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, od roku 2006 - Konsultant w zakresie Zarządzania i Ładu Korporacyjnego. Ponadto od 2004 jest wykładowcą z zakresu Corporate Governance w Wyzszej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. W latach 1997 - 2006 członek Rad Nadzorczych Orbis Casino, PTE Kredyt Bank, Softbank S.A., Prokom S.A. i Opoczno S.A.

 

 Uzasadnienie kandydatury

 

 

Pawel Kaczorowski

Kandydat do Rady Nadzorczej — Paweł Kaczorowski (1968).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996 – 1999 aplikant adwokacki, a w latach 1999 – 2003 adwokat – wspólnik w Spółce „P.Szelenbaum – K. Kiełczewski
– P. Kaczorowski i Partnerzy”. Od 2003 r. właściciel Kancelarii Adwokackiej Kaczorowski.

 

 

 

Uzasadnienie kandydatury

 

 

Kandydatka do Rady Nadzorczej członek niezależny – Beata Kurbiel (1978).

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing. W 2007 roku ukończyła studia Podyplomowe, Zarządzanie Personelem. Obecnie uczestniczka Studiów MBA „Energetyka IV” na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 2002-2007 pełniła funkcje Kierownika Zespołu ds. Finansowych i asystentki Dyrektora Urzędu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W latach 2008-2010 Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa. 
Od 2010 roku piastuje stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Grupą Kapitałową Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń S.A.

W latach 2008-2010 pełniła funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Towarzystwa Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A. W latach 2008-2009 wiceprzewodnicząca rady nadzorczej PGE Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. Członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie w 2008 roku, oraz Zakładów Azotowych ANWIL S.A. w 2009 roku. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w „Huta Pokój” S.A. oraz Presspublica Spółka z o.o.

 

Uzasadnienie kandydatury

.