Ergis
Ticker
EGS
3,8600 zł
3,8500 zł
3,8500 zł
0,2597%
25434,0000 zł

.