Ergis
Ticker
EGS
3,2900 zł
3,2000 zł
3,2000 zł
2,8125%
125511,0000 zł

.