Ergis
Ticker
EGS
3,0000 zł
3,0100 zł
3,0200 zł
-0,3322%
4922,0000 zł

.