Ergis

Dla inwestorów

Ticker
Kurs akcji
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Zmiana
Obroty
EGS
4,23 zł
4,44 zł
4,25 zł
-4,73%
211213,00 zł

Najnowsze informacje inwestorskie

23.06.2016, 22:11

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA ERGIS S.A. w dniu 23 czerwca 2016 roku.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA ERGIS S.A. w dniu 23 czerwca 2016 roku. Data: 23.06.2016 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2016  Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby...

W kategorii: Raporty bieżące
23.06.2016, 21:58

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Tytuł raportu: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Data: 23.06.2016 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2016 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 czerwca 2016 roku Emitent oraz spółka zależna MKF-Ergis Sp. z o.o. ...

W kategorii: Raporty bieżące
23.06.2016, 21:46

Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą programu inwestycyjnego Emitenta

Tytuł raportu: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą programu inwestycyjnego Emitenta Data: 23.06.2016 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2016 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Ergis S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza zaakceptowała wniosek Zarządu i upoważniła go do nabycia przez ERGIS...

W kategorii: Raporty bieżące

Nadchodzące wydarzenia