Ergis

Dla inwestorów

Ticker
Kurs akcji
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Zmiana
Obroty
EGS
3,8600 zł
3,8600 zł
3,8600 zł
0,0000%
0,0000 zł

Najnowsze informacje inwestorskie

28.05.2020, 08:20

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2020

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2020Data: 28.05.2020 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2020 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco /...

W kategorii: Raporty okresowe
21.05.2020, 07:46

Skonsolidowany raport roczny RS 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019Data: 21.05.2020 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR 2019201820192018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów777 084 776 311 180 642 181 938 Zysk/strata na działalności operacyjnej22 288 21 970 5 181 5...

W kategorii: Raporty okresowe
21.05.2020, 07:36

Raport roczny R 2019

Tytuł raportu: Raport roczny R  2019Data: 21.05.2020 r. Numer raportu: Raport roczny R  2019 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR2019201820192018Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 500 919 482 894 116 444 113 172Zysk/strata na działalności operacyjnej 21 019 21 217 4 886 4 972Zysk/strata brutto 20...

W kategorii: Raporty okresowe

Nadchodzące wydarzenia

.