Ergis

Dla inwestorów

Ticker
Kurs akcji
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Zmiana
Obroty
EGS
3,8600 zł
3,8600 zł
3,8600 zł
0,0000%
0,0000 zł

Najnowsze informacje inwestorskie

25.03.2020, 16:15

Postanowienie KNF w sprawie wniosku o udzieleniu zgody na wycofanie akcji ERGIS z obrotu na rynku regulowanym

Tytuł raportu: Postanowienie KNF w sprawie wniosku o udzieleniu zgody na wycofanie akcji ERGIS z obrotu na rynku regulowanym Data: 25.03.2020 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2020Podstawa prawnaArt. ...

W kategorii: Raporty bieżące
18.03.2020, 14:18

Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy ERGIS

Tytuł raportu: Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy ERGISData: 18.03.2020 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2020Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., Zarząd ERGIS...

W kategorii: Raporty bieżące
19.02.2020, 17:43

Wstępne wyniki finansowe za 4 kwartał 2019 roku

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe za 4 kwartał 2019 roku Data: 19.02.2020 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2020 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   Zarząd Ergis S.A. [Emitent] podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za IV kwartał 2019 roku [tys. PLN] i za 2019 rok [tys. PLN]:   Q4 2019 - wstępne Q4...

W kategorii: Raporty bieżące

Nadchodzące wydarzenia

.