Ergis

Dla inwestorów

Ticker
Kurs akcji
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Zmiana
Obroty
EGS
3,8600 zł
3,8600 zł
3,8600 zł
0,0000%
0,0000 zł

Najnowsze informacje inwestorskie

30.12.2019, 18:56

Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia

Tytuł raportu: Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Data: 30.12.2019 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 53/2019Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że dzisiaj, tj. ...

W kategorii: Raporty bieżące
23.12.2019, 21:34

Złożenie wniosków dotyczących wycofania akcji ERGIS z obrotu na rynku regulowanym

Tytuł raportu: Złożenie wniosków dotyczących wycofania akcji ERGIS z obrotu na rynku regulowanym Data: 23.12.2019 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 52/2019 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. ...

W kategorii: Raporty bieżące
19.12.2019, 19:56

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Tytuł raportu: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze Data: 19.12.2019 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 51/2019 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze Podstawa prawna Art. ...

W kategorii: Raporty bieżące

Ostatnie wydarzenia

.