Ergis

Dla inwestorów

Ticker
Kurs akcji
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Zmiana
Obroty
EGS
2,4900 zł
2,4900 zł
2,5600 zł
0,0000%
98201,0000 zł

Najnowsze informacje inwestorskie

06.09.2019, 11:39

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2019Data: 06.09.2019 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2019 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 403 910 398 514 94 195 94 000 Zysk/strata na...

W kategorii: Raporty okresowe
05.08.2019, 13:05

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A. Data: 05.08.2019 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2019 Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent", "ERGIS") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa...

W kategorii: Raporty bieżące
01.08.2019, 10:41

Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji – korekta

Tytuł raportu: Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji – korekta Data: 01.08.2019 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2019 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Ergis S.A. [Emitent] informuje, że w raporcie bieżącym 27/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku wkradł się błąd pisarski: Było: Kapitał zakładowy...

W kategorii: Raporty bieżące

Nadchodzące wydarzenia

.