Ergis

Raporty bieżące: 2008

25 listopada 2008, 22:44

Przerwa w obradach NWZ

Raport bieżący nr 33/2008

W kategorii: Raporty bieżące
05 listopada 2008, 19:41

Korekta skonsolidowanego raportu za I półrocze 2008 roku.

Raport bieżący nr 31/2008

W kategorii: Raporty bieżące
29 października 2008, 19:52

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.

Raport bieżący nr 30/2008

W kategorii: Raporty bieżące
23 października 2008, 17:42

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 29/2008

W kategorii: Raporty bieżące
22 października 2008, 17:20

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy wysokości kapitału docelowego ERGIS-EUROFILMS S.A.

Raport bieżący nr 28/2008

W kategorii: Raporty bieżące
.