Ergis

Raporty bieżące

07 lipca 2006, 20:21

Zawarcie znaczącej umowy (EUROFILMS SA - ExxonMobil Chemical)

Raport bieżący nr 12/2006

W kategorii: Raporty bieżące
07 lipca 2006, 19:54

Zawarcie znaczącej umowy (EUROFILMS SA - SABIC Sales Europe B. V.)

Raport bieżący nr 11/2006

W kategorii: Raporty bieżące
20 czerwca 2006, 17:37

Korekta raportu dotyczącego przydziału akcji EUROFILMS SA

Raport bieżący nr 9/2006

W kategorii: Raporty bieżące
14 czerwca 2006, 17:08

Przydział akcji EUROFILMS S.A – uzupełnienie informacji

Raport bieżący nr 9/2006

W kategorii: Raporty bieżące
13 czerwca 2006, 19:06

EUROFILMS SA wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 8/2006

W kategorii: Raporty bieżące
.