Ergis

Dla inwestorów

Ticker
Kurs akcji
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Zmiana
Obroty
EGS
6,25 zł
6,25 zł
6,25 zł
0,00%
0,00 zł

Najnowsze informacje inwestorskie

25.04.2017, 06:40

Skonsolidowany raport roczny RS 2016

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2016Data: 25.04.2017 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2016 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR 2016201520162015 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów696 488 675 100 159 172 161 322 Zysk/strata na działalności operacyjnej35 209 30 223 8 046 7...

W kategorii: Raporty okresowe
25.04.2017, 06:30

Raport roczny R 2016

Tytuł raportu: Raport roczny R  2016Data: 25.04.2017 r. Numer raportu: Raport roczny R  2016 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR 2016201520162015 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 428 413 406 387 97 907 97 110 Zysk/strata na działalności operacyjnej 22 910 25 685 5 236 6 138 Zysk/strata brutto ...

W kategorii: Raporty okresowe
27.02.2017, 17:31

Korekta raportu bieżącego 12/2017 - Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Korekta raportu bieżącego 12/2017 - Skup akcji własnych Data: 27.02.2017 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2017 Korekta raportu bieżącego 12/2017 - Skup akcji własnych Podstawa prawna Art. ...

W kategorii: Raporty bieżące

Nadchodzące wydarzenia