Ergis

Dla inwestorów

Ticker
Kurs akcji
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Zmiana
Obroty
EGS
2,4300 zł
2,4000 zł
2,4000 zł
1,2500%
8069,0000 zł

Najnowsze informacje inwestorskie

05.08.2019, 13:05

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A. Data: 05.08.2019 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2019 Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji   Zarząd ERGIS S.A. ("Emitent", "ERGIS") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa...

W kategorii: Raporty bieżące
01.08.2019, 10:41

Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji – korekta

Tytuł raportu: Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji – korekta Data: 01.08.2019 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2019 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd Ergis S.A. [Emitent] informuje, że w raporcie bieżącym 27/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku wkradł się błąd pisarski: Było: Kapitał zakładowy...

W kategorii: Raporty bieżące
31.07.2019, 10:30

Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji

Tytuł raportu: Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki – umorzenie akcji Data: 31.07.2019 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2019 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że dzisiaj otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 30 lipca 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. ...

W kategorii: Raporty bieżące

Nadchodzące wydarzenia

.