Ergis

Dla inwestorów

Ticker
Kurs akcji
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Zmiana
Obroty
EGS
3,0100 zł
3,0200 zł
2,9700 zł
-0,3311%
11504,0000 zł

Najnowsze informacje inwestorskie

18.04.2019, 00:20

Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku

Tytuł raportu: Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku Data: 18.04.2019 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2019 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd ERGIS S.A. informuje o zmianie terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2019 roku...

W kategorii: Raporty bieżące
18.04.2019, 00:17

Rekomendacja Zarządu Spółki co do wypłaty dywidendy i podziału zysku uzyskanego w 2018 roku.

Tytuł raportu: Rekomendacja Zarządu Spółki co do wypłaty dywidendy i podziału zysku uzyskanego w 2018 roku. Data: 18.04.2019 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2019 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. ...

W kategorii: Raporty bieżące
18.04.2019, 00:14

Skonsolidowany raport roczny RS 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018 Data: 18.04.2019 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR     2018 2017 2018 2017     Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 776 311 749 558 181 938 176 587     Zysk/strata na działalności operacyjnej 21 970 33 537 5 149 7 901     Zysk/strata...

W kategorii: Raporty okresowe

Nadchodzące wydarzenia

.